Programy pro usnadnění vaší práce se Systémem Ekoplastik

MENU | CS | EN | RU | BG

Výpočet délky kompenzačního ramene

Ls = k . √(D . Δl ) [mm]

Δl = [mm]

[mm]


Ls = [m]