Programy pro usnadnění vaší práce se Systémem Ekoplastik

MENU | CS | EN | RU | BG

Výpočet délkového prodloužení

Δl = α . L . Δt [mm]

L (L1/L2) = [m]

Δt = [°C]


Δl = [mm]